Foto zostrih momentov z 2. ŠH – 4-6.10.2019
Video zostrih momentov z priebehu 2. šarišského hackathonu 4-6.10.2019, Prešov, SPŠ Elektrotechnická

 

Video: Kompletné video z prezentácie projektov vytvorených v rámci 2. Šarišského hackathonu, 6.10.2019, Evanjelické kolégium v Prešove, kvalita 1080p HD
Video: Kompletné video z odovzdávania ocenení v rámci 2. šarišského hackathonu, 6.10.2019, Evanjelické kolégium v Prešove, kvalita 1080p HD
1. Šarišský hackathon 18-20.05.2018, Prešov, zostrih