Už teraz vieme, že 1. Šarišský hackathon musí mať pokračovania.

Máte námety na témy, ďalšie mestské datasety, mentorov … na 2. Šarišský hackathon 2019 ?

Napíšte! Budeme len radi.