Príspevky z konferencie Udržateľný rozvoj mesta a regiónu, 4.10.2019, Prešov

…pripravujeme

 

Krátke prezentácie výsledných projektov z 2. ŠH

…pripravujeme