Matej Štetiar (Unicorn)

Matej pôsobí v Unicorne ako Senior Software Developer. Podieľa sa na návrhu a vývoji viacerých informačných systémov. Spolupracuje na vývoji tak frontendových ako aj backendových riešení s využitím technológií ako .Net framework, .Net Core, Java, JS, ASP.NET MVC. Matej je nie len zanietený lyžiar či fanúšik PC hier, ale aj skvelý kolega a lektor, ktorý rád zdieľa svoje skúsenosti z IT s ostatnými programátormi.

 

Branislav Dolný (Unicorn)

Braňo je stabilnou súčasťou vývojárskeho tímu Unicornu v Prešove. Pracuje ako Java Developer. Jednou z jeho najdôležitejších úloh je udržovať v chode dátovú integritu databázy. Keď práve nepracuje, venuje sa rodine, historickým knihám či filmom.

 

 

Ján Michlík (AmiNet)

IT nadšenec podporujúci viaceré startupy a rozrastajúcu sa komunitu mladých ľudí v podtatranskom regióne. Jeho poslaním je zachovanie biodiverzity našej planéty pre budúce generácie.

 

 

 

 

Marek Pavličko (eIoT.sk)

Marek je Marek, ktorý je stále usmiaty. Má rád výzvy a to je jedným z hlavných dôvodom, prečo sa rozhodol vziať do svojich rúk projekt eIoT. Využitím moderných IoT technológií je cieľom projektu vzdialený smart-monitoring s komplexným energetickým manažmentov a financovaným, za ktorý má plnú zodpovednosť ako projektový manažér. Už počas štúdia ako FEI-kár na TUKE, začal zbierať dlhoročné skúsenosti v oblasti telekomunikačných sieti. Bol pri zrode prvej metropolitnej optickej siete v Poprade. Následne šiel rozširovať svoje znalosti do Košíc, aby sa neskôr opäť vrátil.

 

Adriana Čiefová (Futuristiq, oz)

Adriana vyštudovala politické vedy a medzinárodné vzťahy na London School of Economics and Political Science (LSE) a University of Essex vo Veľkej Británii. Po štúdiách pôsobila v diplomacii a v Európskom parlamente v Bruseli. Momentáne pracuje ako poradkyňa vo verejnej politike pre stredoeurópsku konzultačnú spoločnosť Alistiq, pripravovala napríklad „Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska“ či iné strategické materiály a akčné plány v oblasti zlepšovania politík a štátnych služieb v digitálnej dobe. Rovnako pôsobí ako odborná analytička pre občianske združenie Futuristiq, v rámci ktorého sa venuje projektu „Dátové mesto pre participatívne územné plánovanie“, ktorého cieľom je vytvorenie nového konceptu plánovania a riadenia mesta/obce, ktoré využíva moderné technológie a kvalitné dáta pre zlepšenie kvality života obyvateľov.

 

Jana Lukáčová (DIANOVUM)

Jana disponuje skúsenosťami v poradenstve začínajúcim podnikateľom, príprave projektov v rámci rôznych grantových schém a tvorbe podkladových analýz v rôznorodých oblastiach (R&D, energetika, smart cities, EŠIF, zelená ekonomika a i.)
V súčasnosti pôsobí ako konzultantka v občianskom združení DIANOVUM, v ktorom zastrešuje projekt SeniorSiTy (Lepšia sociálna politika mesta prostredníctvom platformy SeniorSiTy). Projekt sa zameriava na podporu využívania dát pre tvorbu lepších rozhodnutí v sociálnej oblasti a zavádzanie verejnoprospešných technológií na pomoc znevýhodneným skupinám do praxe.

 

Soňa Verešová (HERE)

Soňa študovala na univerzite Komenského odbor Geografia a Kartografia, od roku 2009 pôsobí vo firme HERE Technologies  ako geografická analytička, kde sa venovala manažmentu priestorových dát. Dnes je ambasádorom firmy HERE a jej aktivít na Slovensku. Angažuje sa na poli otvorených dát a partnerstiev s verejnou správou, ktoré vidí ako základ úspešného vzniku a etablovania inovácií a služieb na poli dopravy, mobility a IoT v súlade s víziou Smart Cities. Má za sebou niekoľko úspešných univerzitných projektov.

 

Juraj Hošták (EY)

Juraj je senior konzultant v spoločnosti EY. Má za sebou silné zázemie v oblasti inovácií a stratégií v súkromnom sektore, vyhľadáva nové príležitosti pre inteligentné riešenia so zameraním na služby Smart City pre regióny a mestá.

Jeho odborné znalosti zahŕňajú agendu otvorených dát, dátovú analytiku, benchmarking a zriaďovanie testovacích inovačných modelov v mestách a regiónoch. Zaujíma sa o riešenia využívajúce IoT, obchodné modely založené na dátach a o akceleráciu nových trendov v regióne.

 

Octavian Borcan (HERE)

Octavian Borcan je Senior Data Acquisition & Community Leader v pobočke spoločnosti HERE Technologies v Bukurešti. Spoločnosť HERE sa zaoberá digitálnym mapovaním a pripravuje nový kurz lokalizačnej technológie. Má silné zázemie v oblasti GIS a IT a pracuje na viacerých projektoch na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Zaujíma sa o podporu GIS, otvorených zdrojov údajov / softvéru a technológií.

 

Martin Švec (HERE)

Martin začal hned po studiích na Českém Vysokém Učení Technickém v Praze (2006) pracovat ve společnosti HERE Technologies. Během více než 10 let zkušeností v oblasti lokalizačních služeb vedl několik projektů zaměřených na alternativní způsoby dopravy včetně Discover Cities (navigace pro pěší a městskou dopravu) a Venue Maps (vnitřní navigace). V současné době je zodpovědný za Data Acquisition & Community aktivity v rámci České republiky, což mimo jiné zahrnuje budování obchodních a partnerských vztahů dalšími globálními i lokálními společnostmi z navigačního a automobilového průmyslu a také se státními institucemi ve středoevropském regionu. Společně s dalšími partnery hledá inovativní řešení v oblastech IoT, Smart City, autonomní dopravy a mobility.

 

Attila Pósa (Antik)

Šéf technologického vývoja v Antiku. V spoločnosti začínal na pozícii programátora. Má významný podiel na návrhu a realizácií najpredávanejšieho softvérového produktu Antiku – provisioning systeme pre TV operátorov Antik MaXIM. V súčasnosti medziiným riadi vývoj unikátnej platformy pre zdieľanú ekonomiku a celého spektra produktov v oblasti distribúcie multimediálneho obsahu v heterogénnych sieťach.

 

 

Maroš Plučinský (Antik) 

Zodpovedá za vývoj a prevádzku billingového systému spoločnosti. Väčšina kľúčových SW produktov Antiku ma jeho analytický podpis. Dnes rieši napríklad návrh softvéru pre nové platformy v segmente hospitality, IoT, SmartHome, SmartCity, Embedded device alebo prostredia pre platformu mikroplatieb.