1.miesto (3000 Eur) – webová aplikácia kampo.sk

Riešitelia projektu:  Marek Gogoľ

Popis projektu:

Téma školstvo je veľmi podceňovaná, preto by sme sa mali zamerať na jej zlepšenie. Môj projekt pomáha ôsmakom a deviatakom zvoliť ich správnu cestu do života, a tou je výber strednej školy, poprípade gymnázia. Web stránka zobrazuje zoznam všetkých stredných škôl, ktoré je možné filtrovať podľa hodnotenia, odborov, poprípade ďalších kritérií, ktoré žiaci základných škôl vyhľadávajú.Taktiež je možné zobraziť všetky dostupné školy na mape, a následne ich filtrovať pomocou oborou, zamerania. Vďaka tomu vedia žiaci, či rodičia jednoducho zistiť, v ktorých častiach republiky, sa dá študovať ich vysnívaný odbor.
Stránka obsahuje taktiež príbehy absolventov, ktoré môžu inšpirovať mladých deviatakov, pri ich budúcom výbere. Preto povzbudzujem všetkých absolventov, poprípade úspešnejších ľudí, ktorí študovali na jednej zo škôl v PSK, aby sa podelili, a motivovali ľudí, pri ich výbere budúcej školy. V neposlednom rade jedna z najvýhodnejších funkcii je predpoveď štúdia.
Mladí často nevedia, do ktorého odboru spadajú, čo by ich bavilo, poprípade kam sa v živote vydať. Preto stránka ponúka osobnostný test, na základe ktorého je možné určiť študentovi jeho povolanie, poprípade strednú školu, ktorá by ho najviac bavila a naplňovala.
URL projektu: www.kampo.sk

 


2. miesto (2000 Eur) aplikácia POseparujme!

Riešitelia projektu: Juraj Gereg, Ivan Rastislav Gavlák, Monika Beláková, Peter Focko (A-Team)

Popis projektu:

Aplikácia POseparujme! má slúžiť používateľom na uľahčenie separovania a práce s odpadom. Umožňuje vyhľadať nádoby na separovaný odpad a veľkoobjemové kontajnery podľa ulíc, dátumu vývozu a typu kontajneru.
Taktiež umožňuje zobraziť dátumy vývozov a detaily jednotlivých kontajnerov (typ, mapa, ulice…) Aplikácia taktiež umožňuje ohodnotiť alebo nahlásiť kontajner v prípade jeho poškodenia.
Ponúka aj možnosť emailovej notifikácie na jednotlivé vývozy. Vyvinuli sme aj prostredie na správu dát pre poskytovateľov služieb. Aplikácia v neposlednom rade poskytuje novinky zo sveta ekológie a informácie o správnom separovaní.
Veríme, že aplikácia pomôže ľudom v každodennom živote lepšie spracovávať odpad a žiť ekologickejšie 🙂

URL projektu: pripravujeme…

 


3. miesto (1000 Eur) aplikácia mesto.digital

Riešitelia projektu: Tomáš Korenko, Róbert Hozza, Tomáš Jakubec ( Liquid Team)

Popis projektu:
mesto.digital je webová aplikácia, kde si užívateľ môže pozrieť aktuálne štatistiky o mestských poslancoch a zasadaniach, mapu aktuálnych podnetov a požiadaviek občanov alebo najbližšiu volebnú miestnosť. Cieľom aplikácie je zvýšiť gramotnosť občanov mesta o dianí v politike a celkovom dianí v meste. Každý poslanec má svoj profil, kde si užívateľ môže zistiť jeho kontaktné údaje, politickú stranu, všetky zasadnutia na ktorých sa zúčastnil a má kompletný prehľad ako poslanec reagoval na dané body zasadnutia. Profil sme obohatili o rubriky „podobne hlasujúcich poslancov“ a „kontroverzné hlasovania poslanca“, kde je zoznam rozporuhodných zasadnutí v ktorých hlasoval. Každý občan mesta si tak môže urobiť prehľad o aktivitách poslanca a môže mu to napomôcť pri rozhodovaní sa v budúcich voľbách. Ďaľšou „fičúrkou“ je mapa podnetov a požiadaviek občanov kde podľa aktuálnej polohy môže užívateľ vidieť podnety v jeho okolí, zistiť si v akom sú štádiu a reagovať či súhlasí s daným podnetom, alebo ohodnotiť riešenie podnetu. Poslednou časťou aplikácie je mapa, ktorá zobrazuje podľa aktuálnej polohy najbližšiu volebnú miestnosť alebo si môže zadať adresu ulice na základe ktorej ju vyhľadá.

Aplikácia je zatiaľ dostupná iba v mobilnej verzii, ale plánujeme ju rozšíriť aj o desktopovú verziu, doplniť možnosti ako reagovanie na hlasovanie poslanca pri zasadaniach, novinky v meste, udalosti, podujatia, parkoviská a ďalšie informácie, ktoré by mohol užívateľ využiť. Samozrejme radi by sme to rozšírili do všetkých dostupných miest a vybudovali platformu ktorú ocení každý Slovák. Celý projekt bude fungovať open source na https://github.com/mesto-digital kde je akákoľvek pomoc vítaná.

URL projektu: mesto.digital

 

ŠPECIÁLNE CENY

Cena Antik Telecom: The boys

Cena NDCon: The boys

Cena AmiNet: A-team

Cena Dianovum a Futurisiq: Static Void

Cena PU: Slovak Micro Team

Cena Eperia: Kód team

Cena Here: Slovak Micro Team

Cena Here: OznamyPrešov

Ďalšie projekty 2. ŠH

Oznamy Prešov

Riešitelia: Ivan Ivanco, Cyril Dujava ( Team Oznamy Prešov)

Popis:

Do e-mailového newslettera boli pridané podnety od občanov. Taktiež bola vytvorená sekcia Projekty, kde sa zhromažďujú všetky úradné dokumenty spojené s tým istým projektom (napr. Eperia, OC Fórum, cesty, diaľnica, atď…). Taktiež bolo pridané nové nastavenie súhrnného zasielania.

 

Prezentácia:
Ukážka: https://www.oznamypresov.sk/

 


Prešov – poď voliť

Riešitelia: Elizabeth Karpukhina, Filip Biľ, Matej Mazúr, Andrej Kapusta (Slovac Micro Team)

Popis: … loading
Prezentácia: … loading
Ukážka: … loading

 


PreShow Portal

Riešitelia: Oliver Bajus, Kristián Kičinka, Dominik Bušek (KOD Team)

Popis:

Vytvorili aplikáciu pre zobrazenie udalostí v meste Prešov. Hlavnou funkcionalitou nášho projektu je možnosť získania dát o podujatiach vo formáte .json čím pomôžeme hlavne developerom aby mohli voľne využívať dáta o podujatiach čo doteraz nebolo možné.
Prezentácia:
Ukážka: … pripravujeme

 


ecoPrešov

Riešitelia: Samuel Farkaš, Daniela Chovancová, Richard Janka, Matúš Juraj Kobyľan, Šimon Peter Hrúz (Team Static Void)

Popis:

Aplikácia ecoPrešov poukazuje na ekologickejší spôsob života v meste Prešov. Má jednoduchý a interaktívny prístup k dátam, ktoré zaujímajú občanov.

Čo nájdete v našej aplikácií?

  • ZELENŠIA DOPRAVA – Podpora dopravy prostredníctvom cyklistiky, verejnej dopravy a chôdze
  • NÁVRHY NA VÝLETY – Podpora turizmu v Prešovskom kraji
  • NÁJDI RÝCHLO PARKOVANIE – Zníženie zbytočného času šoférovania, ktorý zahusťuje dopravu a zvyšuje produkciu CO2
  • BEZOBALOVÉ NAKUPOVANIE A PODPORA LOKÁLNYCH VÝROBCOV – Rýchla navigácia k bezobalovým obchodom a lokálnym výrobcom v meste Prešov
  • TRIEDENIE ODPADU –  Rýchla navigácia k najbližším separovaným kontajnerom
  • VEREJNÉ TOALETY A PITNÉ FONTÁNY – Ľahké vyhľadanie najbližších verejných toaliet a pitnej vody

CIELE PROJEKTU:
✔️ upovedomiť o šetrnejších metódach v doprave
✔️ motivovať ľudí k využívaniu bicyklov, verejnej doprave a chôdze
✔️ podpora turizmu, rodinných výletov a športovania
✔️ upozorniť ľudí v Prešove o pekných miestach a významných objektoch v ich okolí
✔️ urýchliť nájdenia parkovacieho miesta, čo vedie k zníženiu produkovaniu CO2 a redukcii tvorbe kolón
✔️ informovať občanov Prešova o bezobalových obchodoch a lokálnych výrobcov
✔️ motivovať ľudí k triedeniu odpadu a zero waste

Prezentácia:
Ukážka: http://www.ecotrip.samuelfarkas.eu/subdom/ecotrip/


Parakovanie pod palcom

Riešitelia: Erik Wittner, Dominik Borbuliak, Branislav Bilý, Sebastián Marcin ( Team The Boys)

Popis: … loading
Prezentácia: … loading
Ukážka: … loading