Mesto Prešov si v ostatnom období pripisuje na svoje konto významné ocenenia z oblasti informačných technológií, ako jediná, otvorená samospráva sa Prešov dostal do rebríčka desiatich organizácií, ktoré poskytujú najviac otvorených dát a rovnako, ako jediná samospráva, získal v  ocenenie CENA ITAPA 2017.

1. Šarišský Hackathon je podujatie pre programátorov, dizajnérov, grafikov, študentov a ďalších, na ktorom sa vytvorí niekoľko tímov, ktoré intenzívne pracujú na zvolenom zadaní (riešení problému) .

Výsledné riešenia budú publikované a verejne prístupné.

Zadaním môže byť:

  • vyriešenie problému,
  • kreatívne využitie dostupných dát a informácií,
  • vytvorenie webu, mobilnej aplikácie,
  • vytvorenie smart riešenia v oblasti dopravy, logistiky, životného prostredia, športu či turizmu s využitím poteciálu dát o geolokácii,
  • použitie novej technológie inovatívnym spôsobom a pod.

 

Zámerom nášho podujatia je:

  • získať, poskytnúť a použiť údaje o doprave MHD,
  • vizualizovať zaujímavým spôsobom geo data mesta Prešov prostredníctvom opensource GIS nástrojov,
  • prepojiť, vyhodnotiť a prezentovať zverejnené údaje, napr. z ekonomickej oblasti samosprávy,
  • zistiť o aké nové mestské datasety je záujem,
  • a iné inovatívne aplikácie prospešné pre obyvateľov mesta.