1. Prihláška – vyplňte prosím prihlasovací formulár
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov – vyplňte prosím súhlas so spracovaním osobných údajov a pošlite ho na adresu smartcity@presov.sk alebo ho prineste v tlačenej podobe k registrácii 4.10.2019 o 10:00, Evanjelické kolégium, Hlavná 137, Prešov [docx]   [pdf]
  3. Štatút súťaže [pdf]