POZOR: Všetky dokumenty podpisuje zákonný zástupca!
Bez správne vyplnených a podpísaných dokumentov nie je možné prihlásiť účastníka na 2. Šarišský Hackathon! 

  1. Online informatívna prihláška – vyplň a odošli nám google form
  2. Prihláška – podpisuje zákonný zástupca. [docx]   [pdf]
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov – podpisuje zákonný zástupca. [docx]   [pdf]
  4. Štatút súťaže [pdf]

Vyplnenú a podpísanú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných  údajov je potrebné mať pri sebe pri registrácii v piatok 4.10.2019 (Evanjelické kolégium, Hlavná 137, 10:00)